Виробництво і застосування дерев'яних клеєних конструкцій (ДКК) знаходяться на етапі динамічно сталого розвитку. Тимчасові параметри цього етапу, умови стійкості розвитку, тенденції та пріоритети в забезпеченні динаміки темпів - ці та інші завдання вимагають системного аналізу та програмного рішення.

Загальна характеристика

Виготовлення дерев'яних клеєних конструкцій (ДКК) - давно відомий спосіб одержання продукції деревообробки із заданими (потрібними) споживчими, експлуатаційними параметрами: столярних плит, меблевих щитів, щитового паркету та ін.

Виробництво масивних, великогабаритних ДКК (так званих балок) будівельного призначення було розпочато в середині минулого століття. Ці конструкції є відповідальними елементами будівельних систем будівель і споруд, можуть сприймати великі експлуатаційні навантаження і забезпечують стійкість і безпеку будівельних об'єктів. Тому саме цим ДКК (так званим базовим) приділялося і приділяється найбільша увага, особливо у науково-технічній та нормативно-методичній сферах.

Інші види ДКК (бруси стін, щити, бруски вікон і дверей тощо) відносять до основних конструкції, які виконують огороджувальні та декоративні (естетичні) функції.

Виробництво і застосування дерев'яних клеєних конструкцій найбільш розвинене в Європі, Північній Америці, Японії. Світовий обсяг виробництва основних ДКК в 2003 році склав близько 4,5 млн. кубометрів (в 2004 році - близько 5 млн. кубометрів). Росія поки виробляє лише близько 2% цих обсягів, але за кілька останніх років обсяги виробництва збільшилися в 10 разів (з 7,4 тис., кубометрів в 1998 році до 76 тис. кубометрів в 2003 році).

Європа експортує, в основному в Японію, до 25% обсягів основних ДКК. Росія експортує (до Європи, Японію, Китай та ін) до 40% вироблених ДКК, включаючи меблеві щити. Японія виробляє близько 0,5 млн. кубометрів основних ДКК, а застосовує, насамперед, у будівництві, більше 1 млн. кубометрів цих конструкцій.

Основними галузями - споживачами ДКК зараз є будівництво і меблеве виробництво, за обсягами і кількістю науково-проектних розробок лідирують ДКК будівельного призначення, серед яких виділяються основні ДКК, хоча обсяги їх виробництва складають лише третину загальних обсягів будівельних ДКК.

Сформована технічна лексика у сфері виробництва застосування ДКК не має чіткого смислового поділу: дерев'яними клеєними конструкціями може бути названа частина будівлі, споруди або закінчена самодостатня конструкція, що є елементом будівельної конструкції, яка, в свою чергу, представляє приватний і теж самодостатній варіант загальнотехнічного (енциклопедичного) поняття «конструкція».

У будівельних нормативних документах (СНиП-10-01) визначено: будівельна конструкція - частина будівлі або іншої будівельної споруди, що виконує певні основні, огороджувальні та / або естетичні функції; будівельний виріб - виріб, призначений для застосування в якості елемента будівельних конструкцій будівель і споруд . Таким чином, ДКК є виробом, використовуваним при виготовленні будівельних конструкцій.

Отже, коли з певної сукупності дерев'яних клеєних балок або брусів, тобто ДКК, створюються - з використанням стрижнів, болтів, накладок, поясів і ін. сполучних деталей - великопролітні системи перекриттів будівель або споруд, ці системи повинні характеризуватися як будівельні конструкції, а використані для їх створення ДКК - як їх елементи.

На цій основі визначені і пропонуються для технічного лексикону в даній області такі визначення:

 •  дерев'яна клеєна конструкція - монолітна сукупність дерев'яних деталей певних параметрів і взаєморозташування, сполучених клейовим прошарком, призначена для виконання основних, огороджувальних та / або естетичних (декоративних) функцій в будівельних конструкціях, а також у виробах різного призначення (вікна, двері, підлоги, меблі та ін);
 •     основні ДКК - це конструкції, призначені для сприйняття постійних експлуатаційних, в основному механічних, навантажень, що забезпечують безпеку будівельних конструкцій, і руйнування яких призводить до втрати стійкості всієї будівлі або споруди;
 •     основні ДКК призначаються для виконання огороджувальних та / або декоративних (естетичних) функцій будівельних конструкцій; вони є самонесучими, і їх руйнування не призводить до втрати стійкості будівлі або споруди. У ряді випадків ДКК виконують кілька функцій в сукупності. Наприклад, клеєні бруси стін малоповерхових будівель виконують огороджуючі, основні та декоративні функції, що має враховуватися при їх виготовленні та застосуванні.

До основних класифікаційних ознаках ДКК відносять функціональне призначення (основні і ненесучі ДКК) і умови експлуатації. За критерієм безпеки основні ДКК поділяють на кілька груп відповідальності. За умовами експлуатації (температурно-вологісний режим) ДКК поділяють на кілька класів, у загальному вигляді характеризують використання ДКК всередині або зовні будівель або приміщень.

Наявна вітчизняна нормативна база з даної продукції:

а) зорієнтована переважно на основні ДКК;
б) не є комплексною, оскільки не регламентує всі стадії циклу існування ДКК;
в) не оновлювалася і не уточнювалася останні 20-25 років;
г) не має в своєму розпорядженні сучасного понятійного апарату;
д) повинна бути приведена у відповідність з введеним з 01.07.03 р. ФЗ «Про технічне регулювання», зокрема гармонізована із стандартами провідних країн світу.

Так, основний нормативний документ - ГОСТ 20850-84 «Конструкції дерев'яні клеєні. Загальні технічні умови »- діє близько 20 років, а СНиП И-25-80« Дерев'яні конструкції »- більше 20 років. У цьому полягає одна з причин масового виробництва ДКК на основі технічних умов (ТУ).

У країнах-виробниках і споживачах ДКК (Європа, США, Японія) склалася і з кінця минулого століття активно реалізується більш сучасна система нормативного забезпечення. Наприклад, стандарти Євросоюзу (EN) враховують призначення конструкцій, регламентують умови їх виготовлення і системного контролю, визначають вимоги до клеїв, вводять класи міцності пиломатеріалів та ін. Однак єдиного понятійного апарату ці стандарти також не мають.

Детальний аналіз нормативної бази ДКК викладено в "Рекомендаціях з виготовлення і застосування дерев'яних клеєних конструкцій у будівництві», підготовлених і поширених Асоціацією виробників і споживачів ДКК в березні 2004 року, і в «Загальних рекомендаціях з організації виробництва ДКК», розроблених фірмою «МП« ДОМ ».

Специфіка виробництва

Дерев'яні клеєні конструкції - результат взаємодії чотирьох основних чинників: це деревина, клеї та захисні речовини, виробничі умови (будівлі з певним температурно-вологісним режимом, обладнання, інструменти, транспортні та вантажопідйомні засоби) і персонал, тобто людський фактор. Серед параметрів конструкцій пріоритетне значення мають критичні експлуатаційні показники міцності і стійкості клейових з'єднань, що визначають при інших рівних умовах безпеку і довговічність будівельних та інших конструкцій на основі ДКК.

Кожний з факторів має свою специфіку. Ступінь врахування специфіки і рівень взаємодії факторів в процесі виготовлення ДКК визначають якість цієї продукції.

При загальній оцінці вимог до деревини та їх впливу на ефективність виробництва ДКК, особливо основних, слід враховувати наступні переваги:

 • Можливість використання менш якісного пиловочника (по діаметру і сортності);
 • Більш раціональне використання деревини, зокрема при розкрої колод на стрічкопилкових верстатах, за рахунок зрощування короткомірних деталей та ін;
 • Можливість отримання виробів необхідних довжин і перетинів, істотно обмежуються діаметром, довжиною і якістю пиловочника при виготовленні цільних брусів, балок та ін. деталей;
 • Забезпечення більшої міцності клеєної пилопродукції;
 • Можливість забезпечення параметричного різноманіття клеєних деталей, елементів, конструкцій.

Облік переваг деревно-сировинної бази ДКК та науково-практичні можливості лібералізації вимог до деревини для ДКК різного призначення будуть суттєво і позитивно впливати на розвиток їх виробництва.

Витрата клею - як другого основного компонента ДКК - може складати в окремих видах ДКК десятки кілограмів на один кубометр клеєної пилопродукції. При існуючих рівнях цін вартість клеїв, може визначати до половини собівартості ДКК. Але клеї - основа міцності, надійності та довговічності ДКК. Тому вибір клею - це, перш за все визначення гарантії якості ДКК. Тут повною мірою повинне дотримуватися співвідношення «якість - ціна». Певним чином це відноситься і до вибору захисних речовин для вогне-та біозахисту ДКК.

Основним критерієм якості будь-якого клею, тобто його експлуатаційних властивостей (міцність і довговічність клейового з'єднання, водостійкість, еластичність і т.д.) і технологічних властивостей (в'язкість, час затвердіння і т.д.), є стабільність властивостей у  партіях що поставляються.

Особливістю вітчизняних клеїв для дерев'яних клеєних конструкцій є відсутність єдиної регламентованої і методично забезпеченої номенклатури показників їх якості, гарантій стабільності основних властивостей, комплексного сервісу (компоненти, обладнання для клеєприготування і клеєнанесення, навчання персоналу тощо). Імпортні, насамперед європейські, клеї багато в чому позбавлені цих недоліків.

Принципова важливість якості клеїв для забезпечення експлуатаційних параметрів ДКК і оптимальних техніко-економічних показників виробництва конструкцій буде постійно стимулювати пошук нових науково-практичних рішень - як по лінії нових і модифікованих клеїв, так і по лінії імпортозаміщення.

Захисні речовини (антипірени та антисептики) застосовують для запобігання ДКК від дії вогню (забезпечення вогне-та пожежостійкості) і від негативного впливу на деревину змінних та постійних температурно-вологісних факторів. Іншими словами, захисна обробка дерев'яних клеєних конструкцій повинна забезпечити їх безпеку і довговічність в період експлуатації. Глобалізація нормативних вимог щодо захисту ДКК, особливо основних, вже тривалий час піддається обґрунтованим сумнівам:

 • Біо-і пожежостійкість ДКК повинні, перш за все, забезпечуватися конструктивними рішеннями при проектуванні конкретних будівель і споруд (якщо таких рішень не передбачено, то лише захисна обробка деревини слабо ефективна);
 • Дослідження вітчизняної та світової науки, а також практика ряду країн доводять, що пожежостійкість ДКК в значній мірі визначається не тільки і не стільки їх захисною обробкою, а масивністю їх перетину: чим вона більша, тим вище пожежостійкість ДКК;
 • Витрати на глибоке просочення деревини антипіренами (а поверхнева обробка малоефективна) порівнянні з повною собівартістю ДКК.

Видається очевидним, що в найближчі роки ці сумніви з рівня дискусійності перейдуть у формат конкретних нормативних рішень.

Серед загальнотехнічних параметрів технологічного устаткування (продуктивність, точність, надійність і ін.) особливою перспективною актуальністю виділяється рівень автоматизації, що по ряду причин, які розглянуті нижче, будуть служити визначальним критерієм високої якості і конкурентоспроможності виробництва ДКК.

Машинна сортування пиломатеріалів, автоматизовані процеси їх сушки, приготування та нанесення клею без участі людини, комплекси для торцевого зрощування деталей - ці вже реально існуючі приклади показують: вектор прогресу в технічному забезпеченні ДКК спрямований у бік практично повної автоматизації їх виробництва. При цьому не слід очікувати «механічного симбіозу» окремих автоматизованих операцій: реальна автоматизація, виробництва ДКК можлива тільки на основі повної математичної моделі всього технологічного процесу і її програмної реалізації. «Штабні регулятором» автоматизованого комплексу повинні, безумовно, стати центром контролю та випробувань (ЦКІ), показання приладів якого будуть коригуючими сигналами. Реальним кроком до створення ЦКІ може стати адаптація наявних в інших галузях приладів для оперативного контролю якості клейового з'єднання ДКК.

Людський фактор у загальному вигляді визначається як участь людини у виконанні, контролю, оцінці операцій і процесів, в підготовці та реалізації рішень по їх регулюванню. Вплив людського фактору може бути негативним з кількох причин: непрофесійне виконання операції, тобто прямий брак; несвоєчасний контроль, неповний і некваліфікований; помилки в оцінці ситуації; несвоєчасне або неадекватне рішення і т.д.

Процес виготовлення ДКК високої якості обов'язково повинен враховувати вплив людського фактора на компоненти і умови виробництва (деревина, клеї, обладнання тощо) і передбачати систему заходів по локалізації або нейтралізації цього впливу.

Локалізація людського фактора здійснюється системними організаційно-технічними та соціальними заходами:
 • Комплексом організаційно-розпорядчою, технологічної, інструкторської та ін. документації, що регламентує дії персоналу;
 • Підбором кваліфікованого персоналу і його періодичної атестацією на основі профорієнтованості;
 • Системою морального і матеріального стимулювання;
 • Постійним і ефективним контролем дотримання технологічної та виконавської дисципліни та ін.
Ці заходи є обов'язковою складовою частиною сучасних систем управління виробництвом (менеджменту) і систем якості продукції. При чіткому дотриманні їх забезпечується істотна локалізація людського фактора і відносно стабільний рівень якості продукції. Але стійкість і довговічність ефекту локалізації теж залежать від людського фактора - на рівні керівного персоналу. Розуміння обмеженої ефективності локалізації людського фактора зумовлює пошук, розробку і реалізацію рішень з нейтралізації впливу людського фактора. Нейтралізація людського фактора полягає в максимально можливе виключення участі людини у виконанні, контролі, оцінці конкретних операцій виготовлення ДКК, у виробленні та реалізації рішень щодо регулювання цих операцій. Тому нейтралізація людського фактора може бути забезпечена тільки технічними засобами, тобто автоматизацією операцій, які виконуються за заданою програмою.

Локалізацію людського фактора слід оцінювати як обов'язкова умова тактичного конкурентно стійкого розвитку виробництва ДКК в найближчі роки, а нейтралізацію людського фактора необхідно розглядати як стратегічний напрям і пріоритет розвитку виробництва ДКК на більш тривалу перспективу. Цей напрямок вимагає системних і довгострокових науково-технічних розробок, виконання яких має бути усвідомлене і ініційовано професійним співтовариством.

Тенденції розвитку

В останні 5-7 років у світовому та вітчизняному виробництві ДКК відзначаються і з різною динамічністю розвиваються певні тенденції, системний виклад та аналіз яких мають істотне значення для концептуальних оцінок напрямків розвитку цієї галузі деревообробки.

1. Стійке зростання обсягів промислово-цивільного будівництва, сучасні архітектурно-проектні рішення унікальних будівель і споруд (спортивно-видовищних, торгових і т.п.) та реконструкції житлового фонду (за рахунок мансардних поверхів), створення малоповерхових будинків підвищеної комфортності, екологічні пріоритети в меблевому виробництві та інші фактори, в т.ч. техніко-економічні переваги виробів з деревини, зумовили масштабне збільшення попиту на дерев'яні клеєні конструкції.

2. Об'ємне збільшення попиту на ДКК супроводжується і визначається як розширенням областей їх застосування, так і номенклатурним різноманіттям ДКК (брусових, дощатих, щитових, гнутоклеєних та ін.)

3. Структура збуту ДКК явно набуває формат дворівневої системи: внутрішній ринок і зовнішній ринок (експорт). Вимоги останнього істотно відрізняються, що обумовлює будівництво та діяльність спеціалізованих підприємств в Росії (як в європейській частині країни - з орієнтацією переважно на ринки Західної Європи, так і в Сибіру і на Далекому Сході - для поставок до країн Східно-Азіатського регіону, насамперед у Японію і Китай).

4. У середовищі учасників циклу існування ДКК (архітекторів, проектантів, науковців, виробничників, будівельників) отримують розвиток інтеграційні процеси як основа саморегулювання і вирішення загальних завдань при обліку приватних інтересів. У 2003 році утворені:

 •  Міжрегіональна асоціація виробників дерев'яних клеєних конструкцій, що об'єднала ряд в основному експортно-орієнтованих підприємств;
 • Асоціація виробників і споживачів клеєних дерев'яних конструкцій, основною метою якої є підтримка вітчизняних виробників ДКК і комплексне вирішення проблем їх виробництва і застосування на основі консолідації інтересів, досвіду і можливостей всіх учасників циклу існування ДКК.
5. Перспективно стійка динаміка попиту на ДКК ініціює виконання локальних досліджень прикладного значення (огляди, аналітичні матеріали, випробування нових типів конструкцій тощо), не мають системного характеру, не створюють програмного забезпечення всього циклу існування ДКК і, головне, не формують наукового доробку, тобто перспективних результатів.

Актуальність цих завдань і необхідність їх вирішення будуть, можливо, будуть усвідомлюватися в міру розвитку і зміцнення асоціацій як саморегулюючих професійних спільнот, які повністю (судячи по зарубіжній практиці) формують і реалізують напрями розвитку своїх галузей.

6. Керівництво та технічний персонал підприємств-виробників ДКК в основному засвоїли пріоритетну значимість якості для забезпечення конкурентоспроможності своєї продукції, що зовсім не характерно для більшості робочого персоналу, кваліфікація якого не завжди відповідає вимогам виготовлення ДКК.

7. Базування виробництва експортно-орієнтованих підприємств на нормативах якості регіонів-імпортерів ДКК, стратегічна відкритість країни для світових ринків, хронічне старіння вітчизняної нормативної бази загострюють проблему її оновлення на основі гармонізації з нормативними документами провідних країн і регіонів і в форматах нових документів, встановлених ФЗ «Про технічне регулювання».

8. З введенням з 01.07.03 р. ФЗ «Про технічне регулювання» виробництво і застосування ДКК, як і інші промислові виробництва, повинні протягом декількох років отримати нове нормативне забезпечення:

а) регламентує види безпеки ДКК на всіх стадіях циклу їх існування - від створення (проекту) і виготовлення до експлуатації і утилізації;

б) нормується ступень ризику заподіяння шкоди життю або здоров'ю людини та майну різних форм власності в усіх стадіях циклу існування ДКК;

в) базується тільки на параметрах споживчого (експлуатаційного) якості ДКК і не регламентує їх конструктивні рішення, спосіб виготовлення та ін;

г) має формати технічних регламентів (обов'язкових для виконання) і національних стандартів і стандартів організацій, що є документами добровільного застосування.

9. Серед науково-практичних рішень, що відрізняються новизною перспективи, що викликають інтерес і навіть локальне застосовуваних на ряді підприємств-виробників ДКК, але не мають достатніх науково-технічних обґрунтувань і остаточних регламентів і тому перебувають у дискусійному полі, слід відзначити:

а) розділене і достатне або послідовно-поєднане застосування машинної та візуальної оцінки якості пиломатеріалів для виготовлення ДКК.

Машинний спосіб забезпечує більш точну оцінку фізико-механічних, насамперед міцності, властивостей деревини і ступеня впливу на них ряду вад деревини (в основному сучків). Візуальний спосіб менш точний в оцінці міцності властивостей деревини, але більш об'єктивний при оцінці впливу інших пороків (грибні забарвлення, тріщини та ін);

б) використання в багатошарових ДКК (балках, брусах і т.п.) ламелей (шарів) різної якості (сортності) і різних деревних порід.

Виробнича ефективність таких способів формування шарів ДКК очевидна, але не має достатніх експериментальних, в т.ч. моніторингових, досліджень;

в) критична величина градієнта (перепаду) вологості деревини в суміжних склеюваних деталях не повинна перевищувати 4% (± 2%); поширена думка, що кожен 1% градієнта знижує міцність клейового з'єднання на 10%, не має достатнього експериментальне обґрунтування. Тим більше з урахуванням з'явилася останнім часом інформації про нові клеї, які здатних забезпечувати міцність клейового з'єднання дерев'яних деталей будь-якої вологості;

г) використання клеїв з демпфірують добавками у виробництві ДКК для умов з великими температурними коливаннями;

д) застосування роздільного (спочатку наноситься на дерев'яну деталь затверджувач, потім, через короткий час, смола) або традиційного способу (суміш смоли і отверджувача) нанесення клею.

При явних виробничих перевагах роздільний спосіб не має повних і достовірних описів фізико-хімічних процесів при роздільному з'єднанні смоли й затверджувача; потрібні масштабні лабораторні та моніторингові дослідження;

е) гарантована стабільність властивостей клею виключає необхідність періодичного операційного контролю міцності клейових з'єднань у процесі виготовлення ДКК.

Практична неоперативність впливу результатів застосовуваного контролю очевидна і вимагає більш сучасних методів і засобів (наприклад, приладів безперервного контролю параметрів клейового прошарку). Відмова ж від операційного контролю за критерієм гарантованої стабільності властивостей клею що постачається або його компонентів (смоли та затверджувача) видається необґрунтованим, тому що у забезпеченні міцності клейового з'єднання беруть участь, крім клею, інші фактори (обладнання, людина та ін);

ж) масивні ДКК, тобто конструкції великих поперечних перерізів, більш безпечні в пожежному відношенні, ніж конструкції з інших матеріалів (металу, залізобетону тощо); це підтверджується солідними довідковими джерелами та практикою нормування пожежної безпеки у низці країн, але не враховується у вітчизняних нормативних документах, які передбачають обов'язкову антіпіренову обробку ДКК.

Консерватизм вітчизняних протипожежних нормативів, що має відчутні економічні наслідки для виробників масивних основних ДКК (через кількість необхідних вогнезахисних матеріалів, їх вартості та ін. витрат на захисну обробку конструкцій), може і повинен бути подоланий на основі врахування зарубіжного досвіду, отримання результатів порівняльних випробувань та аналізу статистичних даних;

з) науково-методичні та в перспективі технічні можливості створення та ефективної роботи автоматизованих виробництв ДКК на основі комп'ютерно-програмного їх забезпечення. Такий рівень забезпечення вже характерний для ряду операцій, наприклад сушіння пиломатеріалів, виготовлення і нанесення клею, машинного сортування пиломатеріалів. Реалізація цієї великої і принципово важливою для перспектив ДКК науково-практичної проблеми потребує масштабних інвестицій і довгострокових робіт.

10. Відзначається динамічне збільшення кількості публікацій з питань виготовлення і застосування ДКК та професійних публічних заходів (семінарів, конференцій, «круглих столів» тощо), що обумовлено темпами розвитку цієї галузі деревообробки. Одночасно йде процес накопичення практичної та проблемної інформації як одного з важливих параметрів оцінки перспектив розвитку ДКК.

11. Формується усвідомлення активної і продуктивної ролі професійного співтовариства в створенні (на основі стандартів організацій, що передбачено ст. 17 ФЗ «Про технічне регулювання») сучасної нормативно-технічної бази ДКК. У найбільш повному вигляді це відображено в системі технічного регулювання ДКК, прийнятої та реалізованої АПП КДК.

Така позиція і система дозволяють:

а) оперативно розробляти (з урахуванням апробованих нових рішень в області ДКК), вводити і застосовувати нормативні документи, що регламентують всі аспекти циклу існування ДКК;

б) конструктивно, на основі результатів практичного застосування стандартів організації, брати участь у роботах з підготовки нормативних документів федерального рівня - технічних регламентів та національних стандартів;

в) суттєво зменшити витрати часу та коштів на нормотворчість на рівні підприємств;

г) створити сучасну нормативно методичну базу сертифікації ДКК;

д) визначити і ввести в практику вітчизняного виробництва ДКК критерії високої конкурентоспроможності продукції та сучасного технічного та організаційно-структурного рівня підприємств.

12. Відзначаєма частота професійних заходів і динаміка публікацій з проблем ДКК не знижують, а тільки підсилюють гостроту дефіциту регулярної різнопланової інформації в області ДКК. Тому актуалізується завдання організації періодичного видання (журналу, бюлетеня тощо), яка може бути вирішена проф товариством учасників циклу існування ДКК.

Прогнози та пріоритети

Макроаналіз стану і динаміки областей застосування ДКК дає підстави для наступних висновків:

а) ДКК - високотехнологічний, інноваційно активний, економічно ефективний, інвестиційно привабливий вид продукції деревообробки;

б) об'ємні параметри виробництва ДКК визначаються масштабами і темпами розвитку промислово-цивільного будівництва, супутнього йому розвитку сучасного меблевого виробництва і можливостями розширення участі на міжнародних ринках ;

в) випереджаючими темпами в найближчі роки буде розвиватися виробництво основних ДКК;

г) отримає розвиток застосування ДКК в різних областях промислово-цивільного будівництва, насамперед у малоповерховому будівництві, при виготовленні столярно-будівельних та інших виробів;

д) вектор експорту ДКК (у вигляді балок, брусів та щитів) буде помітно посилюватися в східно-азійському та близькосхідному напрямках;

е) кількісно щорічні темпи виробництва ДКК на ближню перспективу можуть прогнозуватися:
- По основним ДКК - до 50%, в т.ч. на експорт - до 30%,
- По основним ДКК - до 40%, в т.ч. на експорт - до 30%,
- Для меблів - до 60%,
- Для малоповерхового будівництва - до 25%.

При цьому ступінь задоволення внутрішнього попиту не перевищить 80%, якщо не будуть введені нові потужності з виробництва ДКК;

ж) принципову важливість має робота професійних співтовариств і вертикально інтегрованих структур для ефективної реалізації перспектив розвитку ДКК на викладених у п. «б» умовах, при збереженні вектора йдуть в країні перетворень і при адекватному та оперативному реагуванні виробництва на динаміку ринків попиту.

Перспективи розвитку виробництва і застосування ДКК та аналіз їх проблематики обумовлюють ряд пріоритетів тактичного і стратегічного рівня, серед яких найбільшою поточної і середньостроковій актуальністю виділяються:

а) сучасне нормативно-технічне забезпечення циклу існування ДКК на основі реалізації системи технічного регулювання;

б) формування, розширення, зміцнення професійного співтовариства творців, виробників і споживачів ДКК та забезпечення його активної та ефективної діяльності на федеральному, регіональних, галузевих і промислово-будівельних рівнях;

в) забезпечення конкурентоустойчівості вітчизняного виробництва ДКК, перш за все на основі ефективних форм його організації, імпортозаміщення та гарантій високої якості продукції;

г) створення нових і модернізація існуючих підприємств на основі гнучких багатоваріантних технологій, що забезпечують оперативне реагування на динаміку попиту;

д) наукове обґрунтовування параметрів безпеки з урахуванням особливостей виготовлення і застосування ДКК, зокрема з пожежної безпеки;

е) удосконалення наявних і розробка нових видів ДКК на основі результатів маркетингу - існуючих і потенційних ринків попиту;

ж) проведення пошукових НДДКР зі створення автоматизованого виробництва ДКК при одночасному виконанні робіт з науково-технічного забезпечення центрів випробування конструкцій на підприємствах-виробниках ДКК;

з) системне і активне вивчення досвіду розвинутих країн світу в галузі виробництва і застосування ДКК;

і) необхідність розробки і системної реалізації програми робіт щодо забезпечення перспектив розвитку виробництва і застосування ДКК на основі обґрунтованих пріоритетів;

к) доцільність наявності в професійному співтоваристві виробників ДКК базового підприємства, на якому мають апробовуватимуться нові науково-технічні та нормативно-методичні рішення і проводитися заходи з підвищення кваліфікації робочого персоналу.

Перспективна об'ємність виробництва і застосування дерев'яних клеєних конструкцій, їх висока технологічність і наукоємність, інноваційна активність виробництва ДКК і його значимість для проблеми конкурентоспроможного рівня та підвищення товарності продукції вітчизняної деревообробки визначають необхідність комплексних і різнорівневих рішень у цій сфері.

Ефективність реалізації викладених напрямків розвитку ДКК буде визначатися комплексністю і деталізацією програми робіт різного рівня, забезпеченістю цих робіт виконавцями і достатніми засобами, системним контролем, оцінкою і, при необхідності, коригуванням термінів і результатів. Формування, забезпечення, виконання такої програми видаються принципово важливими як для самого професійного співтовариства, так і для всього вітчизняного будівельного комплексу.


Написати коментар (0)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

Київська обл.
м. Тернопіль
Старый Самбор
БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній