Наприкінці травня в Києві відбувся семінар «Впровадження методики ресурсоефективного та чистого виробництва на підприємствах будівельної галузі». Організаторами семінару виступили «Всеукраїнський союз виробників будматеріалів», «Центр ресурсоефективного та чистого виробництва», а також Торгово-промислова палата України. На семінарі розглядалася надзвичайно перспективна тема для гравців ринку заміського і дерев'яного домобудівництва.

Йшлося про новий підхід, існуючому у світі, який називається «стійкою економікою» (зелена, цілісна, екологічна, жива економіка). Світова спільнота досить давно почала процес перегляду підходів до економіки з позиції блага для нашого спільного навколишнього середовища. Зараз у багатьох країнах широко використовується в якості базової нова триєдина (еколого-соціально-економічна) концепція сталого розвитку, яка сформульована таким чином: «задоволення потреб теперішнього часу, яке не підриває здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби». Концепція сталого розвитку передбачає оптимальне використання обмежених ресурсів і використання екологічних – природо-, енерго— і матеріало-зберігаючих технологій, включаючи видобуток і переробку сировини, створення екологічно прийнятної продукції, мінімізацію, переробку та знищення відходів. Фактично мова йде про припинення, на першому етапі, нераціонального зростання використання ресурсів навколишнього середовища.

В Україні починає впроваджуватися державна політика сталого розвитку економіки. У нашій країні це буде припускати раціональне використання природних ресурсів, поліпшення екології, скорочення відходів, зниження забруднень і викидів, а також поліпшення соціальної сфери та здоров'я людей. Найближчим часом буде розроблена зміна законодавства в напрямку екологізації продукції, підвищення соціальної відповідальності підприємств і поліпшення якості життя населення.

З цього випливає: при будівництві житлових будинків важливо буде враховувати нові критерії та стандарти якості життя, щоб залишатися конкурентоспроможними як на вітчизняному, так і на зарубіжному ринках.

help ukraine

Написати коментар (0)

Для розміщення виставки у календарі напишіть в редакцію порталу.

%EXHIBITION_1%