У Державному комітеті будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.2000 вийшов наказ № 227, який був зареєстрований в Мін'юсті України 27.10.2000 р. за № 755 4976. Цим Наказом затверджено типові правила розміщення малих архітектурних форм. Нижче наводиться текст цього Наказу.

Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 21.07.2000 р. № 12640/1 Указу Президента України від 15.07.2000 р. № 906/2000 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності».

Наказую:
1. Затвердити Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності, що додаються.

2. Начальнику управління містобудівної політики Економову А.О. забезпечити державну реєстрацію наказу «Про затвердження Типових правил розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності» в Міністерстві юстиції України.

3. Начальнику управління містобудівної політики Економову А.О. в 20-денний термін після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції підготувати Типові правила до публікації з метою використання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування при вирішенні питань, що стосуються розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Присяжнюка В.Ф.
Голова Комітету В.М. Гусаков.

Типові правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності

help ukraine
Загальні положення
1. Типові Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності (далі - Правила) визначають порядок розміщення малих архітектурних форм, незалежно від форми власності, для здійснення підприємницької діяльності на території України і не поширюють свою дію на визначення процедур розміщення інших малих архітектурних форм.
Місцеві ради, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим також використовують Правила розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності.

2. У Правилах, наведених нижче, терміни вживаються в таких значеннях:
- Мала архітектурна форма для здійснення підприємницької діяльності (далі мала архітектурна форма) - невелика споруда, виконане з полегшених конструкцій і яке встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;
- Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми (далі - дозвіл), видається за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування, визначає право суб'єкта підприємницької діяльності на розміщення малої архітектурної форми;
- Паспорт прив'язки малої архітектурної форми (далі - паспорт) включає в себе план прив'язки малої архітектурної форми на топографо-геодезичній основі, текстові та графічні матеріали щодо естетичного, кольорового вирішення та інженерного забезпечення об'єкта;
- Пересувна мала архітектурна форма - споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей - торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздрібної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;
- Стаціонарна мала архітектурна форма - одноповерхова споруда, яка має закрите приміщення для тимчасового перебування людей площею до 30 кв. м. - кіоск, одноповерховий павільйон тощо;
- Місце розміщення малої архітектурної форми (далі - місце розміщення) - певна майданчик, що надається в тимчасове користування для установки об'єкта.

Порядок надання дозволу на розміщення пересувних малих архітектурних форм

3. Для отримання дозволу на розміщення пересувної малої архітектурної форми, суб'єкту підприємницької діяльності необхідно подати до районних (у містах Києві та Севастополі) державні адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад наступні документи:
- Письмову заяву за встановленою формою (додаток 1), в якій зазначаються бажане місце, термін розміщення, функціональне призначення і характеристика об'єкта;
- Нотаріально завірена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в Україні;
- Копія свідоцтва реєстрації платника ПДВ (при необхідності);
- Нотаріально посвідчену письмову згоду власника земельної ділянки на розміщення малої архітектурної форми (якщо зазначена ділянка перебуває у приватній власності);
- Для іноземного суб'єкта підприємницької діяльності - документи, що свідчать про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності в його країні.

4. Відповідний орган містобудування та архітектури готує матеріали для розгляду на засіданні комісії з розміщення малих архітектурних форм (далі - комісія) районної (у містах Києві та Севастополі) державної адміністрації, виконавчого органу (районних та міських рад). Матеріали готуються за участю суб'єкта підприємницької діяльності та із залученням, якщо це необхідно, необхідних органів державного нагляду у місячний термін.

5. На підставі позитивного рішення комісії відповідний орган містобудування та архітектури готує схему прив'язки об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1:500 і видає суб'єкту підприємницької діяльності дозвіл на розміщення малої архітектурної форми (додаток 2) у триденний термін. Місцем розміщення пересувної малої архітектурної форми є визначений  дозволом і узгоджений з власником земельної ділянки майданчик.

6. У селах, селищах суб'єкт підприємницької діяльності отримує дозвіл на підставі рішення виконавчого органу місцевої ради і на підставі схеми розміщення малих архітектурних форм, погодженої та затвердженої в установленому порядку.

7. У разі відмови в наданні дозволу, орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні підстави.

Порядок надання дозволу на розміщення стаціонарних малих архітектурних форм

8. Для отримання дозволу на розміщення стаціонарної малої архітектурної форми суб'єкту підприємницької діяльності необхідно подати до Київської, Севастопольської міської державної адміністрації, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад документи, визначені в п. 3 Правил.

9. Відповідний орган містобудування та архітектури готує матеріали для розгляду на засіданні комісії районної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчих органів міських рад (для міст обласного значення) відповідні п. 4 Правил і надсилає їх членам комісії не пізніше 3 робочих днів до дати засідання. До матеріалів, крім визначених у пункті 3 цих Правил, додається топографо-геодезичний план місця розміщення малої архітектурної форми в М 1:500 з визначенням існуючих інженерних мереж.

10. Орган містобудування та архітектури видає суб'єкту підприємницької діяльності копію протоколу засідання комісії за участю уповноважених представників структурних підрозділів районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради в містах обласного значення, районних державних адміністрацій у містах Києві та Севастополі, виконавчих органів районних у містах , сільських, селищних радах, суб'єкта підприємницької діяльності, а також залучених, в разі необхідності, уповноважених представників відповідних органів державного нагляду, служб і експлуатуючих організацій не пізніше, ніж у місячний строк з дня подачі заяви.

11. У протоколі комісії, органом містобудування і архітектури, визначаються висновки та вимоги які стосуються прив'язки місця розміщення малої архітектурної форми до існуючих споруд, проїжджої частини вулиць, підключенням до інженерних мереж, а також, при необхідності, вимоги щодо погодження паспорта або розроблення проектної документації на замовлення суб'єкта підприємницької діяльності та погодження її в установленому порядку.

12. На підставі позитивного висновку протоколу комісії суб'єкт підприємницької діяльності забезпечує розробку паспорта прив'язки малої архітектурної форми. Розробка паспорта здійснюється за замовленням суб'єкта підприємницької діяльності відповідними підприємствами, установами та організаціями.

13. У складі паспорта виготовляється план прив'язки малої архітектурної форми та благоустрою майданчика на топографо-геодезичній основі в М 1:500, креслення фасадів об'єкта з кольоровим вирішенням у М 1:200, креслення вузлів підключення до інженерних мереж у М 1:100 (при необхідності) . У разі розміщення групи малих архітектурних форм виконується схема їх розміщення на топографо-геодезичній основі з прив'язкою кожного окремого об'єкта, відображенням благоустрою та інженерного забезпечення майданчика в М 1:500.

14. Орган містобудування та архітектури районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради (для міст обласного значення), у триденний термін перевіряє відповідність паспорта вимогам, які визначені в протоколі комісії, державним будівельним нормам і готує проект-розпорядження Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій, рішення виконавчого органу сільської, селищної, міської ради про видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми.

15. Дозвіл на розміщення малої архітектурної форми видається суб'єкту підприємницької діяльності органом містобудування та архітектури на підставі рішення виконкому міської, селищної, сільської ради, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій у дводенний строк після його прийняття.

16. Загальний термін надання дозволу на розміщення малої архітектурної форми не повинен перевищувати двох місяців з дня звернення суб'єкта підприємницької діяльності (за винятком терміну, необхідного для виготовлення паспорта прив'язки, який визначається угодою між суб'єктом підприємницької діяльності та виконавцем).

17. У разі відмови в наданні дозволу орган містобудування та архітектури надсилає суб'єкту підприємницької діяльності мотивоване повідомлення за підписом керівника органу виконавчої влади з посиланням на конкретні підстави.

Вимоги до розміщення малих архітектурних форм

18. Малі архітектурні форми повинні розміщуватися з дотриманням вимог законодавчих актів, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови. При розміщенні на територіях, прилеглих до об'єктів зовнішнього транспорту, в межах червоних ліній вулиць і доріг, а також у разі невідповідності їх параметрів та розташування наявної забудови до вимог державних стандартів, норм і правил визначаються умови щодо блокування малих архітектурних форм з павільйонами зупинок громадського транспорту , існуючими спорудами, прив'язки до лінії існуючої забудови, в курдонер між будинками та інші умови.

19. Органи містобудування та архітектури визначають відповідні умови розміщення малих архітектурних форм у випадках, зазначених у пункті 18, на підставі схеми розміщення малих архітектурних форм, розробленої з урахуванням безпеки транспортного і пішохідного руху, розташування існуючої забудови.

20. Відповідний орган містобудування та архітектури організовує розробку схеми розміщення малих архітектурних форм за рахунок коштів суб'єктів підприємницької діяльності та подає її на затвердження органу виконавчої влади після погодженням з відповідними органами державного нагляду.

21. Місця розміщення малих архітектурних форм на території ринку визначаються на основі затвердженої проектної документації ринку.

22. Розміщення об'єктів на платформах інженерних споруд, у середині приміщень здійснюється на частині їх площі за погодженням з відповідними органами державного нагляду, в залежності від функціонального призначення, на підставі договору оренди, з власником приміщення або уповноваженою ним особою.

Прийняття в експлуатацію малої архітектурної форми

23. Стаціонарна мала архітектурна форма приймається в експлуатацію комісією за участю суб'єкта підприємницької діяльності, уповноваженого представника органу містобудування та архітектури, а також, залежно від функціонального призначення, представників відповідних служб з розглядом на місці відповідності об'єкта паспорту прив'язки.

24. Після прийняття об'єкта в експлуатацію здійснюється його реєстрація органом містобудування та архітектури районної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, виконавчого органу міської ради.

Переоформлення паспорта під час перереєстрації дозволу та внесення змін

25. Переоформлення паспорта прив'язки при закінченні терміну дії дозволу здійснюється під час його перереєстрації, в разі змін у державних будівельних нормах, місцевих правилах забудови, розташування існуючих споруд та інженерних мережах або з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності. Після завершення дії дозволу він може бути перереєстрований з подовженням терміну дії без переоформлення паспорта прив'язки на підставі позитивного висновку комісії відповідно до порядку, визначеного в пунктах 8-17 цих Правил. Перереєстрація дозволів здійснюється на безоплатній основі при закінченні дії дозволу на землях державної і комунальної власності.

26. При зміні естетичного вирішення малої архітектурної форми з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності суб'єкт звертається до відповідного органу містобудування та архітектури з письмовою заявою та пропозиціями. Відповідний орган містобудування та архітектури розглядає пропозиції і вносить зміни в паспорт прив'язки.

27. При зміні функціонального призначення малої архітектурної форми з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності суб'єкт звертається до відповідного органу виконавчої влади з письмовою заявою та пропозиціями.
Орган містобудування та архітектури готує зміни в дозвіл на підставі позитивного висновку комісії.

28. У разі виникнення нагальної потреби в реконструкції або ремонті існуючих інженерних мереж, вулиць, доріг, будинків, споруд та в пов'язаному з цим тимчасовому перенесенні малої архітектурної форми без припинення дії дозволу, відповідний орган містобудування та архітектури за розпорядженням місцевої виконавчої влади, надсилає власнику повідомлення з визначенням нового місця для тимчасового розміщення об'єкта на період проведення зазначеного ремонту. Це повідомлення є підставою для тимчасового розміщення малої архітектурної форми на період здійснення ремонту або реконструкції.

Плата за послуги, що стосуються підготовки матеріалів для отримання дозволу

29. Плата за видачу дозволу на розміщення малої архітектурної форми не стягується.

30. При підготовці матеріалів, необхідних для отримання дозволу, стягується плата за виготовлення топографо-геодезичних матеріалів, зняття місця розміщення, ксерокопій топографо-геодезичних матеріалів, розробку плану прив'язки об'єкта та благоустрою майданчика, креслень фасадів з кольоровими рішеннями, вузлів підключення до інженерних мереж (при необхідності ), схем розміщення малих архітектурних форм з прив'язкою місця розміщення окремих об'єктів у випадках, передбачених пунктами 13, 18 Правил, надання (при необхідності) вихідних даних на проектування та розробку проектно-кошторисної документації для розміщення об'єкта з індивідуальним архітектурним рішенням або в складних містобудівних умовах.
 
31. Вартість надання зазначених послуг визначається з урахуванням положень Порядку, визначенням вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюються на території України на підставі відповідних пунктів таблиці 40-15 Збірника цін на проектні роботи для будівництва, розділ 40 «Районне планування. Планування і забудова населених пунктів» та Збірника цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва.

Написати коментар (1)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній