Інтерв'ю з Юрієм Миколайовичем Лапіним, автором проекту «Екожитло – шлях до майбутнього».


Юрій Миколайович, не могли б Ви для початку дати чітке визначення терміну «Екобудинок»?

Так, звичайно.

Якщо коротко, то екобудинок це будинок, в якому радикально, тобто багаторазово, скорочено споживання природних ресурсів та утворення відходів і який:

  • сприятливо впливає на здоров'я проживаючих у ньому людей,
  • безпосередньо завдає мінімальну шкоду навколишньому ландшафту,
  • опосередковано завдає мінімальну шкоду природному середовищу.

З цього визначення випливає, що екобудинок, це зокрема енергоефективний будинок, оскільки енергія у всіх її видах, будь то електрика або яке-небудь паливо, це один з видів природних ресурсів, при видобутку, транспортуванні, використанні якого наноситься велика шкода навколишньому середовищу.

Іншим інтенсивно споживаним в будинку ресурсом є вода. Водою екобудинок забезпечується з індивідуального або колективного джерела (великі водопровідні мережі неекологічні), при цьому ступінь очищення води повинна бути різна, залежно від категорії її використання (питна, мийна, і т.д.).

У екобудинку стічні води очищаються як мінімум до того ступеня, коли їх можна використовувати для поливу. Тверді відходи при необхідності попередньо дезінтегруються й пресуються та розкладаються по різних кошиках для подальшого використання їх в якості вторинної сировини. Тим самим відходи як би зникають у своїй первісній якості. Всі органічні відходи в екобудинку, в тому числі фекальні, переробляються в компост.

Помітно скорочується в екобудинку і викид в атмосферу забрудненого повітря. Внутрішнє оздоблення та інтер'єри виконуються в будинку з перевірених, безпечних для здоров'я матеріалів, мінімізується або виключається використання в побуті небезпечних токсичних речовин.

Таким чином, можна сказати, що екологічний будинок це енергоефективний будинок, у якого крім енергетичних у високому ступені оптимізовані і всі інші системи та функції.

При проектуванні екобудинку зводять до мінімуму безпосереднє негативний вплив його на природне середовище. Це досягається використанням низки конструктивних принципів.

Наприклад, дренаж, що укладається навколо фундаменту, запобіжить підтопленню ділянки та сприятиме збереженню існуючого раніше гідрологічного режиму. Очевидно, що легкі малоповерхові будівлі легше вписати в ландшафт без його серйозних порушень.

Житлові будинки завдають шкоди природі не тільки і не стільки фактом свого існування в конкретному місці. Порушення ландшафту, які вони привносять безпосередньо це тільки видима частина айсбергу. Для забезпечення життєдіяльності житлових будівель функціонують розгалужені інженерні мережі, працюють численні комунальні, енергетичні, виробничі підприємства.

Частку промисловості, зайняту будівництвом та обслуговуванням житлової сфери, можна оцінити в 30% всієї економіки, що матеріально виробляє. Весь екологічний збиток, всі відходи та забруднення, що утворюються при цьому, слід віднести на рахунок житла, точніше його мешканців.

Максимум розподіленого по системі обслуговування збитку припадає на звичайне багатоповерхове житло, кращі показники у просто малоповерхового житла і найкращі у екожитла. Останнє вимагає для свого обслуговування мінімум виробництв, з кількісної точки зору, а з якісної користується продукцією, здебільшого, високотехнологічних виробництв, які менше забруднюють навколишнє середовище.

Для повноти картини слід додати, що всі перераховані чинники оцінюються не тільки для періоду експлуатації будинку, але й для усього його життєвого циклу, що включає виробництво комплектуючих виробів, будівництво, використання та подальшу утилізацію.

Енергоефективний будинок та екобудинок розрізняються, зокрема, тим, що перший може бути і багатоповерховим, другий тільки малоповерховим. Виконання всіх вимог, що пред'являються до екобудинку, призводить до того, що цей будинок може бути втілений не в будь-яких формах, а тільки у формі малоповерхової будівлі з тісно інтегрованою з ним земельною ділянкою (ділянками в багатоквартирному варіанті).

Таким чином, екобудинок це єдина система будинок плюс прибудинкова ділянка землі.

Характерно, що старий добрий доіндустріальний будинок завжди мав присадибну ділянку двір і без нього не мислився. Не випадково слово двір має багато сенсоутворювальних значень, воно означає оточення царюючої особи, великий красивий будинок палац, подвір'я будинок з комплексом господарських будівель, утворює дієслова оселити, видворити, назва відомого стану.

Екобудинок це не обов'язково будинок, що окремо стоїть, він може бути блокованим та складатися з двох-чотирьох квартир, або більше при рядній забудові. При цьому можна забезпечити для кожної квартири індивідуальну земельну ділянку. Ці варіанти переважні для забудови в умовах міста, де потрібно дотримати підвищену щільність населення (житлового фонду).

В якості побічного ефекту можна відзначити велику ступінь автономності екобудинку і випливає звідси стійкість до різних техногенних, стихійних та соціальним лих, що важливо для перехідних, неспокійних епох, таких, як пережита нами зараз.

Чому Ви говорите про мінімізацію шкідливого впливу на природне середовище, а не про ліквідацію такого впливу взагалі, наприклад, про екологічно чистий будинок?

У масову свідомість у наш час журналістами нерідко вкидаються завідомо неправдиві поняття, які заплутують людей і заважають правильному аналізу проблем. До такого сорту належить і поняття «екологічно чистий».

Неважко зрозуміти, що шкала екологічної чистоти не має нуля і відносна. Коректно можна міркувати тільки про відносну екологічність (більше, менше). Екологічно чистим може бути тільки невироблений товар чи непобудований об'єкт. Тому правильно сформульована задача полягає в мінімізації шкідливого впливу і в ступені цієї мінімізації. Негативний вплив не повинен виходити за допустимі в кожному конкретному випадку рамки.

Висловлене визначення екобудинку багато в чому якісне, чи існують які-небудь більш чіткі критерії віднесення будинку до категорії екологічних?

Більшості перерахованих відмінних рис екобудинку можна дати кількісну оцінку, це корисно зробити і з тією метою, щоб відмести випадки недобросовісного використання поняття екобудинку в рекламних або будь-яких інших цілях, які почастішали. Доходить до того, що екологічним називають дерев'яний будинок тільки за те, що він дерев'яний. Або оголошують будинок екологічним, досягши зниження енергоспоживання всього лише на 25%.

За таким важливим критерієм як енергетичний, слід прийняти поріг в 15-20 квт.м2/рік по споживаному опалювальному теплу. Це відповідає європейському критерію так званого нуль-будинку, тобто будинку, що не потребує постійного опалення. При цьому малопотужна система термокорекціі (колишня опалювальна) працює лише від випадку до випадку, в моменти різких похолодань.

Слід зауважити, що в наших, жорсткіших кліматичних умовах, реалізувати цей показник рази в півтора важче, ніж у Європі. Щодо існуючого середнього рівня це відповідає зниженню енергоспоживання як мінімум в 10-15 разів.

Споживання води, як холодної, так і гарячої, в екобудинку скорочується з сотень до десятків літрів в день на людину, завдяки використанню спеціальної водозаощаджуваної сантехніки це не призводить до зниження комфорту.

Можна сказати, що екобудинок це всебічно оптимізований та ефективний будинок, на відміну від тільки енергоефективного. Інакше кажучи, мінімізація споживання енергії робить будинок лише частково екологічним, але, справедливості заради треба зауважити, ця частина вельми важлива і робить будинок, грубо кажучи, наполовину екологічним.

Висловлені критерії екологічності будинку досить жорсткі, і їм задовольняє зараз вельми мало будинків. Однак побудовано та експлуатуються вже багато будинків, які частково відповідають цим критеріям. Це будинки перехідного типу, до них належать, зокрема, згадані енергоефективні.

Що включає в себе поняття «енергоефективний будинок»?

Енергоефективний будинок це такий будинок, в якому оптимізовані всі енергетичні процеси. Оскільки основні енерговитрати в середніх та високих широтах (а ми, звичайно, ведемо розмову, перш за все, про екобудинки для нашої країни) пов'язані з опаленням,
отже, в енергоефективному будинку повинні бути до мінімуму знижені тепловтрати.

Це досягається посиленою, в 2-3 рази більше нормативних вимог, теплоізоляцією оболонки будинку, зменшенням втрат тепла через вікна та вентиляцію. Застосуванням досконаліших освітлювальних та інших електроприладів заощаджується електроенергія. Такі будинки комплектуються сонячними тепловими та, іноді, електричними приймачами енергії, колективними або індивідуальними вітроустановками і т.д.

За наявності хороших умов для роботи поновлюваних джерел енергії енергоефективні будинки можуть бути енергоавтономними або навіть енергонадмірними і, наприклад, віддавати енергію в мережу. Такі приклади є.

Існують різні ступені енергоефективності. За прийнятою в Європі класифікації звичайними вважаються будинки, що споживають близько 200-400 кВт.год/м2 на рік опалювального тепла. Будинки категорії низького енергоспоживання характеризуються споживанням нижче 70 кВт.год/м2 на рік, так звані нуль-будинку, які не потребують опалення, менше 14 кВт.год/м2 на рік. У нашій країні звичайні будинки споживають від 400 до 700 кВт.год/м2 на рік опалювального тепла.

Енергоефективні будинки можна вважати найближчими родичами екологічних, і з них можна починати сучасну історію екодомобудівництва. Незважаючи на те, що енергоефективність далеко не вичерпує всіх сторін екологічного будинку, вона є одним з головних властивостей екологічного будинку, і ступінь його енергоефективності є однією з головних його характеристик. Успішні проекти енергоефективних будинків є хорошою основою для конструювання екологічних будинків.

Судячи з чинності Ваших відповідей, навряд чи ви обмежуєтеся теоретичними дослідженнями. Що пропонує ваша організація в галузі будівництва екобудинків?

Ми маємо в своєму розпорядженні велику базу даних по всіх відомих у світі технологій, пов'язаних з будівництвом енергоефективних та екологічних будинків. Тому можемо розробляти проекти і будувати будинки, за угодою з індивідуальним замовником, будь-якого ступеня енергоефективності та екологічності, на яку він буде готовий.

Ми можемо виконати весь спектр проектних та будівельних робіт.

На етапі проектування можливі консультування, експертиза проектів, нагляд за проектуванням, розробка проектів нашою фірмою.

На етапі будівництва ми можемо здійснювати контроль якості будівництва, якщо його здійснює інша організація, або будувати самі.

Регіональним та місцевим адміністраціям ми можемо запропонувати проектування та будівництво разом з інфраструктурою селищ та районів з енергоефективних та наближеним до екологічних будинків.

При цьому передбачатиметься максимальне використання місцевих будівельних матеріалів та залучення місцевих будівельних організацій.

Архітекторам ми можемо запропонувати співробітництво в галузі підготовки проектів «Будинків XXI століття».

Юрій Миколайович, вважається що екобудинок, як малоповерховий будинок, придатний тільки для сільської місцевості або, в крайньому випадку, для передмість. Ви дотримуєтеся іншої думки?

Сказане Вами якоюсь мірою справедливо для звичайної малоповерхової забудови, але не для екологічної. Вона, як утворююча міської житлової середи, матиме важливу особливість завдяки якій, як це не парадоксально звучить, забудова екобудинку не призведе до збільшення площі міст.

Перш ніж приступити до питання про порівняльну щільність населення при малоповерховій та висотній забудові, необхідно розвіяти деякі поширені помилки.

Територію міста поділяють на ряд зон, серед яких крім призначеної для забудови, тобто населеної, є й виробничо-складська, зовнішнього транспорту, великих зелених насаджень, резервна і т.д

Городяни переміщаються по місту, здебільшого, в межах населеної зони і зони громадських центрів, внаслідок чого перебувають в вибачливій омані, що ці зони займають левову частку міського простору.

Але це не так.

Частка призначеної для забудови зони в складі міських земель становить лише 15-35%. Решта площі зайнята під інші функції.

Друга помилка пов'язана з характером росту щільності населення зі збільшенням поверховості забудови. Щільність зростає не пропорційно кількості поверхів, а набагато повільніше.

Пропорційним зростання було тільки на рубежі XIX і XX століть, при неконтрольованій надмірно щільній забудові. Від того часу залишилися сумно відомі будинки. З похмурими дворами-колодязями.

Пізніше, з міркувань забезпечення необхідної інсоляції приміщень та з інших причин, були прийняті містопланувальні правила, згідно з якими чим вище будівлі, тим далі вони повинні бути розташовані один від одного.

У підсумку щільність житлового фонду хоча й зростає з поверховістю, але не пропорційно, а значно повільніше, як корінь кубічний з поверховості. Тобто збільшення поверховості в два рази призводить до збільшення житлової площі лише в 1.25 раз, а збільшення поверховості в три рази призводить до зростання щільності тільки в пропорції 1.45.

Таким чином, такий козир прихильників багатоповерхової забудови, як висока щільність населення, виявляється не такою вагомою, як здається на перший погляд.

У твердження про те, що місто, сформоване на основі екологічної малоповерхової забудови, буде займати таку ж площу, що й нинішні багатоповерхові, спочатку важко повірити. Тому "проведемо нескладний уявний експеримент.

Припустимо, що ми замінюємо масив багатоповерхової житлової забудови на малоповерхову екологічну. Ліквідуючи висотну забудову ми тим самим полегшуємо тягар, який лежить на виробничій, складській, транспортній, інженерно-комунальній системах міста, оскільки вимоги малоповерхового екологічного житла до цих систем помітно скромніші. І ми можемо певною мірою скоротити їх, у тому числі, й займану ними територію.

На звільнених площах розміщуємо додаткове малоповерхове житло. Розрахунки показують, що цього буде достатньо для збереження паритету населення в місті.

У підсумку територія міста не збільшиться, кількість мешканців залишиться колишнім. Зміниться тільки розподіл міських площ за характером їх використання. Більше стане призначених для забудови територій, менше виробничих, складських, транспортних.

Відомо, що проживання в багатоповерхових будинках веде до прогресуючого в поколіннях погіршення здоров'я людей, як фізичного, так і психічного. Так що продовження будівництва багатоповерхових будинків це шлях в нікуди, а зведення неекологічних малоповерхових будівель вже не вирішує сучасних проблем. Тому в перспективі екологічним будинкам немає альтернативи, у тому числі і в містах. Чим швидше ми їх почнемо будувати, тим меншими будуть наші втрати.

Останнім часом багато говорять про так звані «розумні будинки». Як співвідносяться поняття «розумного будинку» та екобудинку?

Перш за все, для того щоб бути ефективним, екобудинок повинен мати певний мінімум систем автоматичного регулювання та канали інформаційного обміну з зовнішнім світом. Наприклад, вже згадувана система термокорекціі повинна працювати в автоматично заданому режимі, який може включати фізіологічно бажане зниження температури вночі, зменшення температури в тимчасово невикористовуваних приміщеннях.

Системи автоматичного управління освітленням дозволяють заощаджувати до 30% електроенергії, яка використовується освітлювальними приладами і т.д. Все це робить екодім за сумісництвом і «розумним будинком». Але зворотне невірно, не будь-який «розумний будинок» екологічний.

Екобудинок це ресурсоекономний «розумний будинок». Адже автоматизувати можна все, що завгодно, без міри. Можна поставити систему автоматичного розтоплення снігу на садових доріжках, або льоду на даху. У нашому кліматі це не що інше, як варварська трата енергії з випливаючим звідси збитком для природи. Адже ми пам'ятаємо, що вироблення і передача енергії завжди пов'язані з чутливими шкідливими екологічними наслідками. І не міняє справи те, що ці наслідки виявляються десь там, за горизонтом.

Які відомі практичні досягнення в екологічному житловому будівництві?

У багатьох країнах до теперішнього часу побудовані і успішно експлуатуються вже тисячі будинків низького енергоспоживання. Кількість побудованих будинків наступного покоління - нульових за опалювальним енергоспоживанням, в Німеччині, наприклад, вимірюється вже сотнями. За проведеними експлуатаційними вимірами всі вони виправдовують розрахунки проектувальників. Окремі будинки споживають для потреб опалення всього 5 квт • год/м2 на рік теплоти. При таких масштабах мова йде вже про типове будівництво.

В Європі екологічні будинки будуються відповідно до прийнятих на рівні європейського союзу програм, наприклад, програмою CEPHTUS «Ефективні за собівартістю пасивні будинки як європейський стандарт».

Будівельникам і замовникам енергоефективних будинків практично завжди надаються державні субсидії та пільги. Будинків, які можна віднести до категорії цілком екологічних менше, але також відомі десятки успішно здійснених проектів .

Які можуть бути зовнішні, архітектурні відмінності екологічних будинків?

Всупереч поширеній думці енергоефективний та екологічний будинки з архітектурної точки зору мають лише незначні відмінності від звичних будинків. Вони зводяться до наявності сонячних батарей на даху або на фасаді, які до того ж все частіше робляться вбудованими. У північних країнах архітектурні фантазії обмежуються вимогою відносної простоти та компактності форми будівлі, як, втім, і для звичайних будинків.

За Вашими словами, будинок організовано технічно досить складно, чи не вийде так, що його експлуатація виявиться під силу тільки людям з інженерною освітою?

Якби ми створювали будинок в розрахунку на інженерів, наше завдання було б набагато простіше. Але нові будинки робляться з розрахунку на звичайних людей і так, щоб проживання в них було більш безпечним. Для практичного застосування з безлічі можливих відбираються тільки перевірені та надійні рішення.

З іншого боку, сучасні тенденції в розвитку техніки роблять можливим управління складними пристроями звичайними людьми. Це добре видно на прикладі комп'ютерів, які ще 40 років тому були вельми ненадійними та керувалися тільки висококваліфікованим персоналом.

Наскільки відрізняються ціни на такі будинки від звичайних?

Часи дорогого поштучного виготовлення того, що необхідно для будівництва енергоефективних будинків пройшли. Зараз на ринку є достатньо матеріалів та комплектуючих для зведення енергоефективних будинків. З цієї причини вони виявляються лише ненабагато дорожче звичайних.

У Німеччині за сім років витрати на будівництво будинків нульового споживання опалювального тепла впали в сім разів, з більш ніж 100 000 марок до 15 000 марок за квартиру. Додаткові витрати на будівництво нуль будинків падають в Німеччині на 10-20% на рік. Зарубіжні фахівці оцінюють зараз подорожчання енергоефективного будинку в 8%, з них на додаткову теплоізоляцію витрачається 3%, на систему вентиляції 2%, на більш досконалі вікна 1%, на інші заходи 1,5%.

Існує велика розбіжність цін на енергоефективні будинки. Він пояснюється різницею у вартості будівельних матеріалів, робочої сили, обраної конструкції. Нижня цінова межа для наших умов лежить в діапазоні 100-150$/м2. Такі показники досягнуті, наприклад, в Білорусії. Це подорожчання компенсується зниженням експлуатаційних витрат.

Припустимо, ми знизили теплоспоживання з 400 до 20 квт ч/м2 на рік. За поточними цінами для середнього за розмірами будинку річна економія складе 100$ за внутрішніми цінами і 700$ за європейськими, при опаленні на газі. Відповідно для електроопалення підрахунки покажуть 1500$ і 6000$. Будинки будуються на тривалу перспективу, а енергія при будь-якому сценарії розвитку подій буде дорожчати.

Відчувається, що проблема створення справжнього екологічного житла так само складна, як спроби сучасного суспільства гармонізувати свої відносини з природою, проте як виглядають рухи «у бік «еко-будинків» в сучасному російському будівництві?

У Радянському Союзі велися планові роботи по створенню енергоефективних будинків. З розпадом держави вони практично припинилися. Зараз намітилося деяке пожвавлення робіт у цьому напрямку, але воно ні в якій мірі не відповідає значущості питання.

В якості кроку в правильному напрямку слід відзначити прийняття нових підвищених вимог до теплоізоляції будівель. Згідно нової редакції БНіПа з теплотехніки необхідний термічний опір підвищено для центральних районів до 3 м2. °С/Вт. Хоча цього підвищення недостатньо, що видно хоча б із зіставлення із зарубіжними нормативами, це крок у правильному напрямку.

Все, що зроблено за останні десять років, досягнуто зусиллями окремих груп ентузіастів. Їх слабке місце брак коштів. Тому у наших розробників, як звичайно, змушений крен у теорію.

Практичні результати досягнуті в Новосибірську, де склалися кілька ініціативних груп, яким вдалося побудувати ряд енергоефективних будинків, що наближаються за своїми параметрами до екологічних.

Обнадійливі результати отримані в Білорусії, де успішно адаптується до євразійських умов американська технологія будівництва солом'яних будинків. Всупереч нашому зневажливому відношенню до соломи, як будівельного матеріалу, можна стверджувати, що це одна з кращих на сьогоднішній день технологій будівництва екологічних будинків і, до речі, вельми недорога.

Якщо який-небудь забудовник зацікавиться комплексним енергоефективним та екодомобудівництвом, куди він може звернутися з конкретними питаннями?

Ми готові будувати в країні і енергоефективні нуль-будинки і екологічні. Але віддаємо собі звіт в тому, що за психологічними та фінансовими причинами потенційні замовники не готові до цього, тому пропонуємо проектування і будівництво будинків перехідного типу енергоефективних та екологічних, що влаштовують замовника.

Написати коментар (0)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній