В теперішній період, коли різко збільшилася увага до використання твердого біопалива при заміщенні газу для опалення будівель, треба звернути увагу на проблеми  лісової економіки. Цікавим було обговорення на Львівському міжнародному форумі «Ліси в зеленій економіці», котре пройшло ще в 2012 року, але актуальним стає саме зараз.

zelena-ekonomika.jpg
 
На Форумі обговорили проблеми й можливості регіону реалізувати потенціал лісів в повній мірі. Ліси є джерелом деревини, захистом грунтів і вод, накопичувачем вуглецю, притулком біорізноманіття, постачальником енергії і недеревних продуктів лісу, і допомагають попередити катаклізми. Крім цього, ліси мають найважливіше значення для благополуччя людей в регіоні та служать джерелом доходів і зайнятості. У результаті чотириденного обговорення розроблено сім послань:

1. Усвідомлення справжніх цінностей лісів

Мають бути визначені, відображені і враховані справжні економічні цінності лісів, включаючи всі їхні біологічні й соціальні функції і повний спектр лісогосподарських заходів. Потрібно заснувати систему збору даних й інформації, які охоплюють всі функції лісу, продукції, послуги і їх транзакції для максимізації дохідності лісів, оцінювання лісових товарів і послуг.

2. Організація просвітництва про ліси

Управління традиційними і новими видами діяльності в лісах повинно базуватися на освіті, котра б охоплювала і сприяла повному оглядові численних функцій лісів для вирішення проблем, що виникають. Повинно бути безперервне навчання, котре є важливим елементом стійкого управління лісами й реалізації в повній мірі потенціалу лісів. Така система сприятиме регулярному оновленню знань зі збереження біорізноманіття й екологічно чистому виробництву.

3. Інноваційність та розширення партнерства

Нові ринки можуть і повинні бути освоєні через інноваційні продукти й послуги, котрі б сприяли екологічній і більш справедливій економіці. Потрібне об’єднання зусиль з спеціалістами інших видів діяльності, які працюють над питаннями відновлюваних джерел енергії, води і продовольства, сільського господарства.

4. Ефективне використання всіх ресурсів

Потрібні інвестиції в нові й зелені технології та інновації, котрі зроблять галузь більш ефективною й конкурентоспроможною. Треба використовувати повний економічний потенціал недеревних продуктів лісу й рекреаційних і соціальних функцій.

5. Енергетична мудрість

В багатьох країнах світу саме ліси забезпечують основне джерело відновлювальної енергії. Енергія на базі деревини також має важливе значення для життя в сільській місцевості, вносячи свій вклад у викорінення бідності. Особливо важливим є використання енергії на базі деревини, котра має відновлювальну природу і вуглецеву нейтральність. Не можна ставити питання інтенсифікації використання ресурсів лісів за рахунок життєво важливих функцій лісів.

6. Визначення принципів і дотримання їх

Посилення законодавства, безпека, система землеволодіння, обмін інформацією й участь суспільства мають базуватися на наборі принципів й цінностей, узгоджених на національному і міжнародному рівнях.

7. Усунення загроз для лісів

Не можна відноситися до лісів тільки із споживацького боку. Лише здорові ліси можуть стійко представляти товари й послуги, зробивши вагомий вклад в зелену економіку в довгостроковій перспективі. Людина повинна  допомагати лісам, котрі перебувають під загрозою зміни клімату, включаючи збільшення частоти й інтенсивності буревіїв, засух і пов’язаних із цим лісових пожеж, шкідників і захворювань.

Написати коментар (0)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній