Як відомо, тип ансамблевої композиції має незрівнянно великі можливості у вирішенні проблем естетичного перетворення середовища. Мабуть, декор – будинкова різьба – зародився як відповідь на людську потребу в перетворенні середовища і самого архітектурного об'єкта. Способи декорування в дерев'яній архітектурі знаходять своє вираження в побудові пластики конструктивно-декоративних деталей, в розробці найбільш виразних малюнків світла й тіні, в поєднанні обробок колоди, у створенні та підкресленні багатства фактур, текстур, рельєфів. Тобто декорування – це формування естетичних якостей, оптимального зовнішнього вигляду об'єкта, його композиційно-образної характеристики та логіки його краси. Декор передбачає в собі акт сприйняття, яким завершується спорудження. У цьому зв'язку архітектурні об'єкти не були тільки основою для домової різьби, так само як різьба була «доважком» до архітектурних форм або їх поверхневою прикрасою. Шлях до синтезу завжди лежить через побудову об'ємно-просторового ансамблю. Ймовірно, становлення та розвиток домової різьби можна ще пояснити живою спорідненістю естетичної потреби людини і форми її реалізації. Різьблений декор в сукупності з пластикою стіни є зримим діалогом тесляра-різьбяра та представників соціуму. Різьблення по-своєму озвучує цей діалог, воно веде мелодійний малюнок об'ємного та рельєфного моделювання. Він природно й органічно розгортає свій зміст в архітектурному ансамблі.

Скульптурно-рельєфні елементи різьблення – це діти своєї матері, а мати їх – дерев'яна архітектура. На фасад, на передній план, на «сцену» свого роду вона виводить різьблений візерунок-убір. Його образи будуються на різних ритмах, на симетрії, асиметрії, контрасті та пересічних різного роду ліній, площин, фактур, рельєфів, скульптурних та ажурних деталей.

За допомогою всіх цих коштів майстри-різьбярі повідомляли, як потрібно дивитися й слухати музику декору. Одним словом, різноманітність декоративних засобів простору та об'єму сприяє згладжуванню «жорсткості» архітектури, тим самим вибудовує незмінне відчуття рівноваги та краси.

Опоетизоване художнє розуміння світу і себе в ньому осмислюється та відображається в картині-експозиції конструктивного і декоративного починань в архітектурі. Причина цьому – необхідність створити зручне житло та середовище життєдіяльності. Наслідок – тріумфування, яке охоплює людину при спогляданні розумної, точної й бездоганної творчості. «На фронтонах і на стінах біля вікон робилися різьблені зображення: лінійки, листя, трави, зубці, візерунки, птахи, звірі, єдинороги, вершники на конях та інше. Такими прикрасами особливо пістрявіли горища (фронтони. – НП.), щоб здалеку полонити погляди проїжджих». Дивіться, мовляв! Дивіться вперед, на те, що знаходиться перед вами.

Декор північних будинків конструктивно вивірений, строгий та лаконічний за своєю орнаментикою, раціонально знайдений за місцем свого розташування. Він відтворює асоціативні образи і дуже давні символи. Наприклад, малюнок круглих та квадратних, великих та дрібних розеток й напіврозеток можна зустріти на всіх деталях домової різьби в північній архітектурі. Вони виконані способом рельєфного різьблення, але ще частіше зустрічається пропиляне ажурне різьблення. Гра мережива різьблення на фоні світлого північного неба шанувалася як найбільш красива.

«Якщо в XI-XIII ст. на малюнок й техніку наших майстрів впливали головним чином візантійська та східна плоска різьба, то з XIV століття в Росії починає зароджуватися інший тип різьблення. Одним з джерел цього типу є посилення західноєвропейського впливу, що почався з часу хрестових походів й просування на схід західноєвропейського капіталу». Разом з тим «позитивні результати, досягнуті завдяки знайомству з західноєвропейськими майстрами та зразками, дозволили російським різальникам без особливого труду перейти до передачі в дереві великих декоративних форм та сміливих завитків картушей й орнаментів майстерно й спритно намальованого проекту, які з'являються вже в петербурзький період нашої історії».


Деталі північного домового різьблення (за матеріалами І.В. Маковецького та Р.М. Габе)
help ukraine

Дослідник М.М. Соболєв дає яскраві порівняльні характеристики різьбленого оздоблення і робить своєрідні висновки як в цілому з історії розвитку декору, так і за окремими його видами. Наприклад: «... маючи спільні основні мотиви орнаменту геометричного характеру, і скандинавська і російська різьба... все ж в цілому розходяться не тільки в одній «геометричності» вирізаного орнаменту, а й у всьому взагалі трактуванні і в самому підході до виконуваного візерунку. У шведській та норвезькій різьбі більше динаміки, більше кутів, перехресних ліній, що неспокійно бігають  – в російській різьбі більше спокою, ясності й стійкості».


Балкон (за матеріалами В.Л. Орфінського).
Пластика устрою фасаду передбачає максимальне виявлення сонячного світла, що для Півночі вельми важливо, разом з цим вона представляє контраст з крупною пластикою стін і працює на максимальну виразність композиційного образу

Цікавою особливістю в різьбленому оздобленні північних дерев'яних будівель є безліч деталей об'ємної, скульптурної різьби. Ці деталі вирізаються прямо на конструктивних частинах. А відбувалося це тому, що таким чином теслі акцентували увагу на характері конструкції, на тісному взаємозв'язку конструктивного й декоративного починань в художній обробці будинку. У дерев'яній архітектурі Півночі функціонально-утилітарні та естетичні питання були найтіснішим чином взаємопов'язані та переплетені, одне доповнювало та випливало з іншого.Злиття користі й краси в ансамблі споруди з особливою силою проявилося в прийомах устрою покрівлі – завершення всієї споруди. Примітно, що у росіян взагалі було особливе ставлення до всякого роду покровам, в тому числі і до покрівель будинків. У багатих споруд були покрівлі вигадливої форми, наприклад бочкова – у вигляді бочок, єпанечна у вигляді намету-покриття на чотири ската, пірамідальна – у вигляді шатра, луковична – округлої форми. Традиційно в російських дерев'яних спорудах по периметру покрівля облямовується прорізними гребенями, рубцями, полицами або перилами з точеними балясинами. Іноді ж по всьому периметру робили теремки – поглиблення напівкруглого або серцеподібного малюнка, розташованими по всій окрайці покрівлі. На храмових спорудах дуже часто покрівлі складного малюнка мали до того ж вельми оригінально набрану рельєфну поверхню, яку формували з дощечок лемеша з городковим орнаментом.

Дахи житлових будинків мали в основному два ската і були на Півночі найбільш поширені. Зазвичай покрівля була подвійною і добре охороняла зруб від проникнення вологи. На верху даху розташовували масивну колоду-охлупепь, у якої окоренковий кінець виходив на головний фасад. Його оформляли найчастіше у вигляді голови коня, і він вінчав всю споруду. Нерідко форму коня замінювали птахом, а в найбільш північних районах – головою оленя зі справжніми оленячими рогами. Таке пластичне трактування завершення покрівлі використовувалося навіть у невеликих господарських будівлях типу комор, льодовиків.

По боках дах мав широкі звиси. Конструктивні деталі для підтримки цих звисів у всіх випадках підкреслювалися декором: це крюки-курки, кінці яких обрубують у вигляді пташиної головки, та випуски колод. Випуски колод – кронштейни називали також помочами або повалами, використовували їх ще й для влаштування галсрей, балконів, ганків, при цьому не забували їх оформити лаконічним різьбленням.Для захисту торця даху від вологи і знову ж для збагачення художнього образу споруди закріплювали на верхній частині фасаду, на фронтоні різьблені дошки-при-челіни. Стик цих дощок під коником необхідно було теж захистити від вогкості. Тут кріпиться спеціальна дошка, найчастіше з красивим прорізним різьбленням, називають її «рушник» або «вітрениця». На Каргополье вона вирізається дуже часто у вигляді умовного сонечка.

Велика увага в дерев'яній архітектурі відводиться оформленню окоп. На фасадах будинків вони займають центральне місце, через них здійснюється зв'язок внутрішнього й зовнішнього.

Зустрічається кілька різновидів віконного отвору. Розвиток отримала вертикальна прямокутна коробка, що вміщає в себе раму зі склом. Місця стику віконного отвору зі стіною досить уразливі для вогкості й вітру, тому їх прикривають накладними дошками – наличниками. У їх художньому вирішенні давали можливість розгулятися фантазії. Різьблені наличники на Півночі обробляли в основному прорізним і накладним різьбленням. Мереживо наскрізного ажуру становили з простих елементів: круглі отвори, зубці, лунки, дужки, лапки, змійки хвилястого, ламаного, S-подібного малюнка і т.д. Ці елементи були легкі у виконанні і не вимагали великих трудовитрат. При цьому багатство складання композицій з них було величезним.

Різьблені дошки накладали одна на іншу, створюючи рельєфи і домагаючись вдалої гри світлотіні. По верхній частині наличника (навершя) становили зазвичай більш складну композицію на відміну від бічних та нижній частині. На бічних сторонах у багатьох випадках зміцнювали фільончасті віконниці, які мали різьблення або розпис.

Уміння скласти складні композиції з простих елементів – це й було справжньою майстерністю. Прості елементи орнаменту, з одного боку, легше виконувалися, а з іншого – вони були і є відображенням дуже древніх орнаментальних мотивів у російській культурі. Ці мотиви будуються на асоціативних образах. Тут на Півночі їх дбайливо зберігали та вдосконалювали. Це стосується північного ткацтва, вишивки, розпису та різьби по дереву. Так в народному мистецтві, як і в народній музиці, не окремий художник, а час обробляє мотиви й приводить їх в одне струнке ціле.

Безліч декоративних деталей можна бачити на балконах та галереях, які могли мати навіси і називалися критими, або навпаки відкритими, тобто без навісу. Сам балкон або галерея надають значні пластичні якості фасадам. Вони є головними елементами в їх декоративному оформленні й виділяються своїми розмірами та художньою обробкою несучих й огороджувальних конструкцій. Форму та прикраси їх виконували з великим смаком та майстерністю. Декором були різьблені облямівки, ажурні підкрилки, легкі вітрениці з пропиляним орнаментом, точені балясини й колонки з елементами найрізноманітніших конфігурацій: куля, овал, груша, з джгутиками, що чергуються, валиками, поличками і т.п.


Декоративна частина колонки-стовпчика виконана ручним способом. Звичні переваги матеріалу переосмислюються й переносяться в архітектурно-художню форму. У ній і навколо неї втілюється незрима присутність людини.

Як природний будівельний та оздоблювальний матеріал дерево має багато декоративно- конструктивних можливостей. Цей матеріал стимулює створення декору, а його естетичні якості надають широку основу для формування виразного вигляду дерев'яних будівель в нерозривній єдності з природним оточенням.

Цілісність та закінченість форм, м'яка пластичність ліній декору робили його справді доречним як на стовпчику ганку, так і в обрамленні вікна або облямівці даху. При цьому теслі-різьбярі органічно й повною мірою використовували властивості самої деревини: природний малюнок, її шаруватість, розташування волокон, колір. Вони створюють враження, що рух різьбленого орнаменту слідує за напрямком волокон деревини, тим самим підкреслюючи її природний характер. Навіть деякі сучки на рівній поверхні ставали її прикрасою. Різьблений рельєф або ажур акцентує увагу на більш істотних та більш важливих частинах й конструктивних вузлах споруди.


Жива тканина житлового середовища (з архіву АМДЗ, за малюнком О. Севан)

Як відомо, північний тесля ніколи не поділяв два основних починання – функціональне та художнє. Його творчою фантазією вони розцінювалися як рівні, однаково необхідні, а тому створювалися усередині, з особливою ретельністю. Дотримання заходів, узагальненість та лаконізм декору в північній дерев'яній архітектурі містять в собі глибокі першооснови здорової художньої праці, глибокий зв'язок матеріального та духовного.Статті, що доповнюють прочитану вами:Написати коментар (0)


Потрібен будинок? Заповнити анкету

Заповніть просту анкету та виробники запропонують вам ціни та свої послуги самі!


Популярні статті цієї рубрики:


Рекомендуємо компанії цього напряму:

БЛОК ВІЛЬНИЙ
Щоб Ваша компанія була тут розміщена, замовте послугу "Фото-каталог"

Замовити!
База компаній